Обратно към ЦРЧР

Тематично обучение „Екология и устойчиво развитие в условията на нашия нов европейски Баухаус“

ное. 25, 2022

Уважаеми колеги,

В периода 2-3 декември 2022 г. ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, ще проведе онлайн обучение на тема „Екология и устойчиво развитие в условията на нашия нов европейски Баухаус“. Обучението е насочено към всички, работещи в сферата на предучилищното и училищното образование.

Ще бъде отделено специално внимание на понятието Баухаус в исторически план и на новия Баухаус, определен от ЕК като екологичен, икономически и културен проект, насочен към съчетаване на дизайн, устойчивост и достъпност. В тази връзка отделни презентации ще се фокусират върху темите „Дизайн на учебните сгради“, „Оформление на учебните пространства и създаване на творческа учебна среда“ и „Училището на бъдещето“. Значителна част от работата по време на обучението ще бъде отделена на екологията и устойчивото развитие, на отговорната роля за опазване на околната среда на големи производители на облекла и хранителни продукти, на разделното сметосъбиране, светлинното замърсяване и проектната работа по темата, както и на здравословни храни, производството на които намалява въглеродните емисии. В рамките на събитието ще бъде включена и творческа интерактивна сесия „Лаборатория за идеи в новия европейски Баухаус“, където ще бъдат генерирани идеи за собствен принос към т.н. „зелена идея“. Ще бъдат посочени и пътища за реализиране на дейности по темата в класната стая. В работното ателие – лаборатория, което ще бъде модерирано от еТwinning посланик Ирена Райкова, ще бъдат използвани прийоми и инструменти на нейрографиката. В обучението ще вземат участие и еТwinning посланиците Светлана Върбанова, доц. Теодора Вълова и Калина Николова.

За да заявите своето участие, моля да се регистрирате тук: https://tinyurl.com/35b2c93j (при необходимост, моля да копирате линка и да го поставите в съответния браузър).

Програма на семинара тук. 

Регистрацията ще бъде отворена до 30 ноември 2022г. или до запълване на предвидените места.

Очакваме Ви!

Екипът на eTwinning България