Обратно към ЦРЧР

Тематично онлайн обучение на тема „eTwinning в рамките на Програма „Еразъм+“ – възможности за реализиране на свързаност, сътрудничество и професионално развитие“

ное. 24, 2022

Уважаеми колеги,

В периода 30 ноември – 1 декември 2022 г. ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning ще проведе онлайн обучение на тема „eTwinning в рамките на Програма „Еразъм+“ – възможности за реализиране на свързаност, сътрудничество и професионално развитие“. Семинарът е насочен към представители на регионалните управления на образованието и нови директори във всички сфери на предучилищното и училищното образование.

Обединяващ фокус в тематичния семинар е мястото на еТwinning в процеса на интеграцията между класическата методология в традиционната класна стая и подходите във виртуалните учебни пространства. еТwinning ще бъде представен като актуална образователна стратегия в рамките на Програма „Еразъм+“. Ще бъде поставен акцент върху това, че еТwinning насърчава персонализирането на образователния процес и индивидуализацията на ученето, в резултат на което учениците не просто преминават в следващия клас, а напредват, следвайки индивидуалния темп и личните си потребности.

На събитието ще бъде споделен добър опит по Програма „Еразъм+“, както и ще бъдат обсъдени практически и дискусионни елементи при разработването на европейски образователни проекти, част от които се създават във виртуалната учебна общност еТwinning. Акцент ще бъде поставен върху големите възможности пред европейските ученици и учители от различни страни да общуват, използвайки информационните и комуникационни технологии в училище.

Онлайн семинарът има практико-приложен характер и представя потенциала на електронната платформа за онлайн сътрудничество, съвместна работа и обмен на работещи идеи. Дългосрочната перспектива е насърчаване на работата в сигурно, многоезично електронно пространство, където учителите усъвършенстват уменията да прилагат творчески ИКТ в преподавателските си практики.

В обучението ще вземат участие и еТwinning посланиците Гергана Петрова, Деяна Пейкова и доц. Теодора Вълова.

Линк за регистрация можете да намерите тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQjHtGO0gjo6uV5tt_OF9ohxYovvfawf5N_iScljZNAET_5Q/viewform

Програма на семинара:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E53cYwWYGvFolLt_ijutWahrNAI5YWH2/edit#gid=1535905703

Начален час на отделните модули – 18.30 ч.

Регистрацията ще бъде отворена до 28 ноември 2022.

Екип eTwinning България