Обратно към ЦРЧР

Участвайте в анкетата на ЕК „Образованието за устойчивост“

апр. 1, 2024

Уважаеми колеги,

Образованието може да играе жизненоважна роля, като дава на младите хора възможност да разберат и придобият знанията, уменията и нагласите за справяне с глобалните предизвикателства, пред които все по-често те се изправят през своя живот. Образованието за устойчивост се занимава с въпроси като изменението на климата, устойчивият транспорт, опазването на културата и присъства във все по-голяма степен в образователните политики и действия на национално ниво и на ниво ЕС.

В Препоръката на Съвета от 2022 г. се насърчава включването на „ученето, насочено към екологичния преход и устойчивото развитие, като една от приоритетните области в политиките и програмите на Европейския съюз за образование, обучение младеж и спорт“.

Европейска рамка за компетентностите в областта на устойчивостта GreenComp, има за цел да предостави както на преподавателите, така и на учещите необходимите за по-устойчив живот знания, умения и нагласи, което може да бъде постигнато чрез промяна на моделите на потребление и производство, чрез възприемане на по-здравословен начин на живот и допринасяне за по-устойчива икономика и общество.

Ще се радваме да споделите своите мисли за училищното образование, насочено към устойчивото развитие, като попълните в срок до 30 април 2024 г. следната кратка анкета: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/esep-survey-sustainability

Попълването на анкетата е възможно на 29 езика – трябва само да изберете през падащото меню.

Резултатите ще бъдат публикувани на European School Education Platform.

Очакваме ви!

Екип eTwinning България