Обратно към ЦРЧР

Високо признание за български проект в eTwinning

февр. 18, 2020

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да обявим, че сред победителите в тазгодишното състезание за големите европейски eTwinning награди за 2020 г. е български проект.

Тази година за престижните награди са се състезавали 932 проекта за 4 награди в четири възрастови категории и седем специални категории.

За първи път от 2010 година насам и за втори път в петнадесетгодишната история на eTwinning български проект печели тази висока европейска награда.

eTwinning проектите са отлични примери за съвместна работа и демонстрират големите постижения на преподавателите и педагозите, работещи в европейската eTwinning платформа.

ЕTwinning проектът “Wonderland”, с автор Ирена Райкова, старши учител в 137-мо СУ „Ангел Кънчев“, София, печели първа награда в категорията 7 – 11 години.

Wonderland” е международен проект, реализиран в периода 2018 – 2019 година чрез възможностите които предлага платформата еTwinning. В него са участвали децата от 2а клас на 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София, с преподавател Ирена Райкова, и ученици от СУ „Св. Иван Рилски“, гр. София, с преподавател Рангел Панталеев.

На конкурса за националните годишни eTwinning награди 2019, проектът “Wonderland” беше отличен от ЦРЧР с високата Първа награда в категорията „Най-добър международен eTwinning проект 2019“.

Проектът е с насоченост към развиването на умения на учениците за комуникация на чужд език, както и на уменията им за сътрудничество по време на учебния процес, за творческо и критично мислене.

По време на реализирането на проектните дейности, децата са работили в международни екипи с ученици от Чехия и Италия. Общата им цел е била да преминат безопасно през осемте врати на приказната страна “Wonderland”. Всяка врата се е отваряла на определена дата и представяла предизвикателство, което екипите съвместно е трябвало да решат.

С помощта на Web приложения учениците са успели да създадат разнообразни продукти, сред които:

– говорещи аватари с любими супергерои, https://www.thinglink.com/scene/1200307819228692486 (звездите върху изображението са хиперлинкове с говорещи супергерои);

– плакат с правила за безопасен интернет и етично поведение онлайн (нетикет);

– дневник на любителите на приключения (комикс, разказващ за предизвикателствата в страната на чудесата);

– 3D виртуални галерии http://app.emaze.com/@AOCTCQOOL/yearbook;

– електронни книги с приказните същества, обитаващи “Wonderland”.

Екипът на Център за развитие на човешките ресурси и Националното звено на еTwinning България поздравяват авторите и участниците в проекта със заслуженото признание, което е резултат от талант, много труд и отлично изградени умения!

Поздравления на всички победители, които можете да видите тук!