Обратно към ЦРЧР

Връзки

www.etwinning.neteTwinning платформата – Общността на модерните училища в Европа

Онлайн платформа за разпространение на резултатите – Добри практики по Програма „Еразъм+“

https://www.etwinning.net/bg/pub/code-of-conduct.htm  – Кодексът за поведение при работа в eTwinning платформата