Обучение на преподаватели на деца със специални образователни потребности, 19 – 20 януари 2021г.