Двустранна среща „Зелен Еразъм+“ 18 – 20 май 2022г.