Проекто-базираното обучение в детската градина чрез „Еразъм+“ и eTwinning, 25.02.2023