Обратно към ЦРЧР

eTwinning посланици

Инж. Антоанета Сендова

Директор на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, гр. Кърджали; sendovaan@abv.bg;


Валентина Маринова

Директор на ДГ „Осми март“, гр. Троян; ster.valentina@gmail.com; 


Гергана Георгиева

Учител по английски език в СУ „Димитър Талев“, Добрич; gergana_georgieva@yahoo.com;


Гергана Петрова

Директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково; ed_gery@abv.bg;


Деяна Пейкова

Заместник-директор на ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски; deyana@mail.bg;


д-р Евгения Цветанова Михова

Директор на ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен; bragrim@abv.bg;


Елена Лазарова

Проектен мениджър, мултимедийна компания за създаване на електронни ресурси „Просвета Либри“, гр. София; elena.spas@gmail.com; 


д-р Ирена Райкова

Старши начален учител и преподавател по английски език в начален етап в 137 СУ „Ангел Кънев“, гр. София;

Водещ на рубрика „eTwinning – актуална информация“ в списание „Образование“; irenarajkova@abv.bg; 


Калина Николова

Преподавател по английски език, ПМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца; cally@abv.bg;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Марина Томова

Заместник-директор, учител по английски език и КМИТ в ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой; mbtomova@gmail.com; 


Мая Василева Кюлевчиева

Старши учител по английски език в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив; mayakyul@abv.bg; 


Надежда Станкова

Старши учител по английски език в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смолян; nstankova68@abv.bg;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Надка Динева

Старши учител по английски език в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, град Гоце Делчев; dineva@parvo-gd.org;


Светлана Върбанова

Преподавател по немски език в Център за повишаване на квалификацията “Ритци”, Сиер, “Flying teаchers“, Цюрих и Езиково училище “Вайб”, Сиер, Швейцария; svetvarbanova@yahoo.de;


Доц. Теодора Димитрова Вълова

Ръководител сектор „Европейска интеграция и академична мобилност”, Еразъм координатор, Медицински университет, гр. Плевен; valova.teodora@gmail.com;


Цветелена Таралова

Главен учител по английски език и координатор на международни проекти в Национална финансово стопанска гимназия, гр. София; ts_taralova@abv.bg;


Цветанка Тодорова

Учител ИКТ, СУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин; tzvety_st@yahoo.com