Обратно към ЦРЧР

еTwinning обучение за начинаещи, Полски Тръмбеш

9
Feb
'19
февр. 10, 2019

Уважаеми колеги,

На 9 февруари 2019 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning,  организира еTwinning обучение за начинаещи в ДГ „Детски свят“, град Полски Тръмбеш. Обучението бе проведено от eTwinning посланик Валентина Маринова, преподавател в СУ „Васил Левски“, град Троян.

В събитието се включиха 16 педагогически специалисти от детската градина, с различен стаж и квалификация.

Основната цел на обучението бе представяне на дейност eTwinning, както и на трите основни ключови дейности на Програма „Еразъм+“. Участниците се регистрираха в Платформата, запознаха се с множеството възможности за сътрудничество, които eTwinning предоставя на учителите в Европа, и усвоиха основни компетенции, знания и инструменти, които биха могли да интегрират в работата си. Учителите се включиха активно в проведеното практическо занятие. Разработиха проектни идеи и подробно се запознаха с етапите, през които минава създаване на eTwinning проект. По време на обучението те повишиха квалификацията си и уменията си за работа в екип, усъвършенстваха своите ключови компетенции.

Екипът на eTwinning България