Обратно към ЦРЧР

Онлайн eTwinning обучение за ITE студенти на тема „Erasmus+ и eTwinning“

30
Dec
'22
ян. 4, 2023

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, за трета поредна година проведе eTwinning обучение от  типа Cross sectoral meeting, насочено към  студенти (Initial Teacher Education) от три български университета – РУ “Ангел Кънчев” – гр. Русе, ШУ “Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен и ПУ „Паисий Хилендарски“ с филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали и филиал “Паисий Хилендарски” – гр. Смолян. Събитието се реализира онлайн на 29 и 30 декември 2022 г. на тема “Erasmus+ and eTwinning”.

Участниците се запознаха с новата платформа European School Education Platform (ESEP), възможностите за кариерно развитие чрез eTwinning  и основните стъпки за създаване и реализиране на eTwinning проект.  Представени бяха добри практики за интегриране на проектната работа по eTwinning и Еразъм+ проекти в учебната програма и възможностите за сътрудничество на регионално, национално и европейско ниво. Голям интерес предизвика темата за иновативните педагогически методи и дигитални инструменти,  приложими в учебния процес на всички нива в предучилищното и училищното образование.

В обучението се включиха не само студенти, но и млади учители от различни училища и детски градини, които са в началото на своята кариера и проявяват интерес към Еразъм+ и eTwinning проекти. По време на дискусията бяха поставени въпроси, свързани с трудности при регистриране в платформата ESEP, включване в национални и международни проекти, липса на знания и умения за проектна работа.

Презентатори и модератори на събитието бяха eTwinning посланиците д-р Евгения Михова, инж. Антоанета Сендова, Валентина Маринова, Надежда Станкова и Деяна Пейкова.