Обратно към ЦРЧР

Двустранна среща „Зелен Еразъм+“ 18 – 20 май 2022г.

20
May
'22
юни 3, 2022

От 18-ти до 20-ти май 2022г. в град Сандански се състоя Международната конференция „Зелен Еразъм+“. Събитието бе организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси, съвместно с Националната агенция по Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония.

Посланици на eTwinning България представиха презентации във връзка с климатичните промени и мерките, които се вземат на европейско и световно равнище; тенденцията за сформиране на младежки екологични движения; успешни примери за разделно сметосъбиране и препоръки за ежедневни стъпки, с които можем да подпомогнем опазването на околната ни среда чиста. Преподаватели в детски градини и училища от двете държави споделиха как екологията успешно се интегрира в техните Еразъм+ и eTwinning проекти и в осъществяването на интегрирано обучение.

В сектор „Професионално образование“ бяха представени проектите „Agro business – path that leads to success“ и „With practice and hard work to quality wine“. От сектор „Младеж“ успешен опит споделиха представители от България и Република Северна Македония на Go Green Skopje, Еко фестивал Казанлък и Eko Logik. За присъстващите на събитието бе презентирана платформата SALTO, която дава възможност за обучение на възрастни по разнообразни актуални теми, в това число и опазване на околната среда.

В края на семинара гостите имаха възможността да се запознаят с исторически и културни паметници на града домакин на срещата, както и със забележителната природна среда, в която се намира град Сандански.