Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение в ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас, на тема „Разработване и реализиране на успешни еTwinning и Еразъм+ проекти“, 19.02.2024г.

19
Feb
'24
февр. 21, 2024

На 19 февруари 2024 год. четиридесет и четирима педагогически специалисти от ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас взеха участие в онлайн eTwinning обучение за начинаещи на тема „Разработване и реализиране на успешни еTwinning и Еразъм+ проекти“. Събитието беше подготвено и реализирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ и проведено от Валентина Маринова, eTwinning посланик.

Участниците се запознаха с новата платформа European School Education Platform и възможностите, които тя предлага на учителите за кариерно развитие и активно участие в образователни проекти и интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в преподаването на учебното съдържание и организирането на свободното време на учениците. Споделени бяха добри практики за работа по проекти eTwinning и Програма „Еразъм+“, свързани с използване на иновативни методи за преподаване и учене.

Домакините на събитието споделиха добри практики и представиха резултати от работата на „Еразъм+“ екипа в училището по проект „Използване на дигитални инструменти и STEAM подход – път за повишаване успеваемостта на учениците“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1.

Участниците изразиха желание за провеждане на продължаващи eTwinning срещи и обучения.