Обратно към ЦРЧР

Обучение по дейност eTwinning за педагогически специалисти от детските градини, гр.Плевен

21
May
'19
май 21, 2019

Уважаеми колеги,

На 21 май 2019 г., в град Плевен, се проведе обучение по дейност eTwinning за педагогически специалисти от детските градини, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning и със съдействието на РУО – Плевен.

Обучението бе проведено от доц. д-р Теодора Вълова, Медицински университет – Плевен, eTwinning посланик.

Участниците в обучението се запознаха с дейността eTwinning като част от европейската образователна програма „Еразъм+” и електронна платформа за сътрудничество между учители в Европа, с ресурсите на eTwinning Live  и TwinSpace и с възможностите, които те предлагат за създаване и реализиране на eTwinning и „Еразъм+“ проекти.

Проведе се работа по групи, като целта бе да бъде създадена идея за проект. След приключване на работата бяха представени новите проектни идеи, а между участниците се проведе ползотворна професионална дискусия.

Екипът на eTwinning България