Обратно към ЦРЧР

Национален онлайн семинар „Рестарт с eTwinning”, 28-29. 09. 2020

29
Sep
'20
сеп. 30, 2020

В периода 28 – 29.09.2020г. се проведе Национален онлайн семинар „Рестарт с eTwinning“ за начинаещи и неопитни членове на общността, организиран от Националното звено за координация за дейност eТwinning към ЦРЧР и със съдействието на мрежата на българските eTwinning посланици. Събитието беше модерирано от eTwinning посланиците Мая Кюлевчиева, старши учител по английски език, ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив, и Надя Станкова, старши учител по английски език, СУ „Св. св Кирил и Методий“ Смолян.

В четирите сесии на дву-модулния семинар бяха разисквани следните теми:

  • Интегриране на проектите в учебните програми,
  • Професионално развитие чрез eTwinning,
  • Електронна безопасност и знаците, които училищата могат да получат за степента на интернет – сигурност,
  • Авторско право,
  • Знакът eTwinning school,
  • Критерии за качествен проект.

Гост-презентатори бяха г-жа Боряна Петрова, 107 ОУ „Хан Крум“ София, координатор на STEM проект по Програма „Еразъм+“; г-жа Димитрия Аянска, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Смолян, координатор проекти по КД 1 и КД 2 на Програма „Еразъм+“; Калина Николова, eTwinning посланик, старши учител по английски език, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца.

Семинарът протече при значителен интерес. Участниците се включиха в различни практически задачи в учебен проект, попълниха анкета за обратна връзка. Чрез забавен тест в инструмента Quizizz те провериха какво са научили по време на четирите сесии.