Обратно към ЦРЧР

Обучение на преподаватели на деца със специални образователни потребности, 19 – 20 януари 2021г.

20
Jan
'21
ян. 24, 2021

В периода 19 – 20 януари 2021г., ЦРЧР в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning, България, както и Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, проведе онлайн

 Обучение на преподаватели на деца със специални образователни потребности

на тема

Европейските образователни програми в помощ на преподавателите на деца със специални образователни потребности

В обучението се включиха 80 учители от училища и детски градини в страната, от Центрове за специална образователна подкрепа, Регионални центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование и други.  Бяха представени 17 презентации по актуални и значими въпроси, посветени на темата.

В продължение на два дни, включилите се в обучението преподаватели и гости, участваха в онлайн презентационните сесии и работни ателиета, споделяха създадените от тях материали и намериха полезни ресурси и презентации по темата. Събитието изигра ролята на виртуална среда за участниците в обучението и ролята на духовно пространство, което ще осигури устойчивост на проведените разговори и дискусии и ще подпомогне разпространението на резултатите от него.

Поради проявения голям интерес, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, предвижда през 2021 година да проведе още едно онлайн обучение по темата.

Екип eTwinning България