Обратно към ЦРЧР

eTwinning обучение за училищни библиотекари

11
Apr
'17
апр. 12, 2017

На 11 и 12 април 2017г. Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив, организираха eTwinning обучение за училищни библиотекари.

Обучението се проведе в гр. Пловдив, като в него се включиха 26 училищни библиотекари и методисти от София, Пловдив, Варна, Костенец, Плевен, Крумовград, Попово, Панагюрище, Г. Оряховица и Ловеч.

Участниците бяха запознати с eTwinning платформата и възможностите, които тя предлага за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в преподаването на учебното съдържание и организиране на свободното време на учениците; за сътрудничество между училищните библиотекари и учители, за повишаване на тяхната професионална квалификацията и др.