Обратно към ЦРЧР

Онлайн eTwinning обучение на тема STEM & eTwinning

26
Aug
'20
авг. 27, 2020

Уважаеми колеги,

В периода 20 – 26 август 2020 година Националното звено за координация по дейност eTwinning за България съвместно с мрежата от български eTwinning посланици организира онлайн eTwinning обучение на тема STEM & eTwinning.

Обучението бе проведено от eTwinning посланиците Валентина Маринова,  старши учител в СУ „Васил Левски“, град Троян, и д-р Евгения Михова, директор на ДГ „Братя Грим“, град Шумен. Специално участие взе д-р Ангел Ангелов, преподавател в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.

Основна цел на събитието беше представянето на приложни и интердисциплинарни методи за усвояване от децата и учениците на умения в четирите специфични области – наука, технологии, инженерство и математика (STEM) чрез проектна работа.

В обучението взеха участие над 180 представители на различни образователни институции. 

Събитието премина в отлична работна атмосфера, получи висока оценка от участниците и успешно достигна професионалните цели, към които беше ориентирано.

Екип eTwinning България