Обратно към ЦРЧР

Онлайн eTwinning обучение за начинаещи в ПГ „Васил Левски“, Исперих

3
Aug
'20
авг. 3, 2020

Уважаеми колеги,

В периода 29 – 31 юли 2020 година Националното звено за координация по дейност eTwinning за България организира онлайн eTwinning обучение за начинаещи в Профилирана гимназия „Васил Левски“, град Исперих.

Обучението бе проведено от eTwinning посланиците Цветелена Таралова, eTwinning посланик и главен учител в НФСГ, София, и Надежда Станева, eTwinning посланик и старши учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Смолян.

В обучението взеха участие 26 представители на гимназията. Целите на обучението бяха свързани със запознаване с eTwinning платформата, инструментите на работния плот и TwinSpace на проекта, както и възможностите за професионално развитие чрез дейност eTwinning. 4-те модула на проведеното обучение бяха внимателно планирани съвместно с ръководството на училището и максимално съобразени с професионалните потребности на учителите в гимназията.

Обучението премина в отлична атмосфера и успешно достигна професионалните цели, към които беше ориентирано.

Екип eTwinning България