Обратно към ЦРЧР

ОНЛАЙН eTwinning ОБУЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ с практическа насоченост „МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И eTwinning”

16
Feb
'21
февр. 25, 2021

Събитието се проведе в периода 12 – 16 февруари 2021 г. с координатор Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning.

Обучението беше с продължителност 4 дни. В рамките на всеки ден бе проведена по една сесия, с продължителност 90 минути. Датите на провеждане бяха: 12.02., 13.02., 15.02. и 16.02. с по една сесия в eTwinning Live и начален час 19:00 до 20:30 часа българско време.

Събитието беше структурирано около методите на учене и eTwinning, като в програмата бяха включени следните теми:

Ден 1, сесия 1 – лекционна: Mетоди на учене и eTwinning – Проекто-/Проблемно- базираното обучение чрез eTwinning проекти; Обърната класна стая и учене чрез игри;

Ден 2, сесия 2 – лекционна: ИКТ инструменти за напреднали – LinoIt, BookCreator, Genially, Wakelet и Open Shot Video Editor;

Ден 3, сесия 3 – лекционна и практическа: Включваща класна стая с eTwinning – добри практики;

Ден 4, сесия 4 – лекционна: Медийна грамотност и дезинформация – Fakebook, Интернет безопасност в ученически истории и eTwinning проект “Activate Critical Thinking”.

Сесиите се проведоха от eTwinning посланиците: Цветанка Тодорова, Цветелена Таралова и Калина Николова.

Събитието  беше насочено към училища и детски градини от цялата страна. Участие взеха 67 преподаватели. Като гост-лектор в Модул 4 бе включен г-н Ивайло Иванов, който сподели добра практика и дигитални инструменти от проведения в София Хакатон по медийна и информационна грамотност. В попълнените регистрационни форми по време на всеки модул преподавателите споделиха впечатленията си от обучението, като дадоха висока оценка за организацията, презентациите и събитието като цяло.  

Екип eTwinning България