Обратно към ЦРЧР

Обучение на студентите от педагогическите специалности в Русенски университет „Ангел Кънчев“

21
Apr
'20
апр. 21, 2020

По покана на катедра Педагогика, психология и история към факултет Природни науки и образование, Русенски университет „Ангел Кънчев“ със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, стартира на 24 април 2020г. поредица от три еTwinning обучения за студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език на тема: Разработване и управление на проекти – еTwinning обучителен проект.

Обучението на студентите от педагогическите специалности е вече традиционно за катедра Педагогика, психология и история и се провежда за трета поредна година. В хода на поредицата обучения студентите-педагози бяха запознати с ресурсите на eTwinning платформата. Бяха им представени възможностите, които eTwinning Live  и TwinSpace  предлагат за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в преподаването на учебното съдържание и в организирането на свободното време на децата и учениците. Студентите се включиха и в национален eTwinning проект, за да усвоят умения за създаване и реализиране на eTwinning и „Еразъм+“ проекти. Обучението беше проведено от eTwinning посланик Валентина Маринова, преподавател в СУ „Васил Левски“, град Троян, и гл. ас. Галина Георгиева, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В условията на извънредното положение, причинено от пандемията COVID-19, събитието беше осъществено в уеб-базираната система за онлайн обучение BigBlueButton.