Обратно към ЦРЧР

Работна среща обучение на eTwinning посланиците

11
Dec
'18
дек. 12, 2018

На 11 декември 2018г. в гр. София беше проведена работна среща и обучение на eTwinning посланиците и eTwinning екипа. На срещата бе направен обзор на изминалата 2018 година и бяха анализирани основните събития и методики на работа.

Бяха проследени основните предстоящи събития за следващата година, както и тенденциите за работа в дейността през следващия двугодишен работен период.

Екипът на eTwinning България