Обратно към ЦРЧР

Регионален eTwinning форум с домакин 128 СУ в гр. София, 03 юни 2024г.

3
Jun
'24
юни 19, 2024

На 3 юни 2024 г., със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси в ролята му на Национално звено за координация по дейност eTwinning, както и на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, по инициатива на ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“, гр. София, се проведе eTwinning обучение за начинаещи.

В семинара участваха  28  учители от 128 СУ и 2 eTwinning екип – от Националната финансово-стопанска гимназия, София, и 120 ОУ в гр. София. Лектор на събитието беше еТwinning посланик Цветелена Таралова.

Участниците се запознаха с новата платформа ESEP, регистрираха се в нея и в секция eTwinning. Представени бяха добри практики за работа по eTwinning и „Еразъм+“ проекти.

Събитието се превърна в регионален образователен eTwinning форум, по време на който трите училища от гр. София задълбочиха сътрудничеството помежду си и, както директорът на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ г-н Юлиян Плачков подчерта, продължават традицията за обмен на добри европейски  практики.

Екип eTwinning България