Обратно към ЦРЧР

Регионален ЕTWINNING и ЕВРОГАЙДЪНС Семинар, Хасково

30
Jun
'19
юни 3, 2019

В периода 30.05.2019 – 31.05.2019 г. в град Хасково се проведе Регионален eTwinning и Еврогайдънс семинар, организиран от Център за развитие на човешките ресурси в ролята му на национално звено за координация на дейност eTwinning България. Училище домакин на събитието беше определено ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, което от май 2018 година е със статут eTwinning school и в тази връзка учители и ученици съвместно разпространяват резултати и добри практики от провеждана проектна дейност. В семинара се включиха повече от 50 педагози от областите Хасково, Ямбол и Бургас. РУО град Хасково оказа пълно съдействие при разпространение на информацията сред учителите и директорите на училища и детски градини от региона.

В деня на откриването на регионалния форум домакините представиха концерт-спектакъл на тема: „Славата на България“, по време на който учениците демонстрираха натрупани знания и умения от участието си в „Еразъм+“ проект „Let’s Feel the Might of the European Cultural Historical Heritage“, на който ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са координатори.

По време на програмата бяха изпълнени:

  1. Откриване на водещите – ученици от 11 клас на ПМГ.

      2. Презентация – „Славата на България“ /включени са обектите, които са под егидата на ЮНЕСКО/.

  1. Спектакъл по презентацията – представят 6 ученички от 10 и 11 клас с ръководител г-жа Дияна Славова – главен учител по история и цивилизация.
  2. Представяне на Лондонското четириевангелие – най-новия обект в ЮНЕСКО, във вид на постановка и на английски език.
  3. Представяне на нематериалното културно наследство:

– изпълнение на 2 народни песни – ученичка от 8 клас на ПМГ с ръководител г-н Велин Петров – преподавател по музика

– изпълнение на народни танци /ученици на ПМГ, които играят в ПАНПТ „Хасково“/.

  1. Изпълнение на стихове на А. Пушкин – трима ученици от 11. клас на ПМГ с ръководител г-жа Екатерина Тодорова – преподавател по руски език.
  2. Презентация на тема: „Приложения на математиката“ – двама ученици от 10 клас с ръководител г-жа Юлия Кръстева – преподавател по математика.
  3. Изпълнение на „Ода на радостта“ на немски език – ученици от 11 клас на ПМГ с ръководител г-жа Петя Даскалова и г-жа Соня Кирилова – преподаватели по немски език.
  4. Изпълнение Химна на Хасково – ученички от 9 клас на ПМГ с ръководител г-н Велин Петров – преподавател по музика.
  5. Заключителни думи на водещите.

В залата присъстваха повече от 150 човека. Откриването на Регионалния eTwinning семинар беше отразено и в регионалната медия haskovo.info

https://bit.ly/2JQyXGR

Същия ден презентация на тема: „Добрият опит в проекти по програма eTwinning и програма Еразъм+“ изнесе единадесетокласникът Джанер Реджеб – участник в „Еразъм+“ проект „Entrepreneurial Mindset for Successful Life“, в който ПМГ участва в партньорство с училища от Испания, Франция и Италия.

През втория ден от семинара г-жа Гергана Петрова – Директор на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и eTwinning посланик, изнесе две презентации на следните теми:

„Възможностите на портала eTwinning за комуникация и сътрудничество между училищата в Европа“ и

„Представяне на добър опит – Проект носител на европейската eTwinning награда „Peyo Yavorov“ за 2019 г.“

Представени бяха работните пространства TwinSpace на два от активните проекти на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Участниците в семинара се убедиха колко важно е eTwinning партньорството за развитието на последващи дейности в проекти по Програма „Еразъм+“.

Като лектори в регионалната конференция се включиха още г-жа Деяна Пейкова и г-жа Илияна Калинова по темата: „Кариерното ориентиране – необходимост и възможности“.