Обратно към ЦРЧР

Регионален форум за споделяне на добри практики, Плевен

7
Dec
'18
дек. 7, 2018

Уважаеми колеги,

На 7 декември 2018г. в гр. Плевен беше проведен регионален форум, насочен към представяне на добри проекти на национални програми и проекти, проекти по секторни програми, реализирани в образователната система в област Плевен.

В рамките на събитието беше представена дейност eTwinning като часто от най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Бяха изяснени етапите и критериите за получаване на статут eTwinning училище. Беше обърнато внимание на това как платформата eTwinning може да бъде полезна при реализиране на проекти по Програма „Еразъм+“.

Екип eTwinning България