Обратно към ЦРЧР

Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии

20
Mar
'21
мар. 25, 2021

В периода 18 – 20 март 2021 година Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning, съвместно с националния екип от eTwinning посланици проведе онлайн Обучителен курс на тема „Съвременни възможности за развитие чрез eTwinning за учители от професионални гимназии“.

Курсът бе открит от г-жа Милена Караангова, педагогически съветник на eTwinning България. Като модератори и лектори в него участваха eTwinning посланиците Елена Лазарова, Антоанета Сендова, Гергана Петрова и Деяна Пейкова. Обучението се проведе с общо 4 вечерни онлайн сесии от 18.00 часа. Бе с практическа насоченост и се фокусира върху спецификите на eTwinning проектите, реализирани в професионалните училища.

Професионалното обучение е приоритет на европейско ниво. То е приоритетно и за Националното звено за координация на дейност eTwinning – България.

В обучителните сесии на тридневния обучителен курс за учители от професионални гимназии се включиха 51 човека. В рамките на обученията бяха представени теми с практическа насоченост, които да подпомогнат участниците в работата им по eTwinning проекти и професионалното им развитие. Беше отделено внимание на спецификите на проектите, които се реализират от професионалните гимназии. Интересен опит споделиха г-жа Бинка Гаджева от ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково и г-жа Данаила Стаматова от ПГКПИ – Бургас. Като част от обучението беше проведено проучване на нагласите и нуждите от специализирано обучение, което да е насочено към професионалното образование.

Ще ви очакваме и в предстоящите наши VET обучения!