Обратно към ЦРЧР

Тематичен мониторинг „Иновативно дигитално образование“, 18.11.2022

18
Nov
'22
ное. 20, 2022

Училища от цялата страна представиха свои проекти на годишния Тематичен мониторинг по Програма „Еразъм+“, организиран  на 18.11. 2022г. от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). „Вашите проекти са избрани от колегите като примери за добри практики по важните теми от Програмата. Тази година основната тема е много актуална – Иновативно дигитално образование. Ще се постараем да направим всичко възможно, за да разпространим тези добри практики сред останалите колеги от сектора“, каза в приветствието си г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР.

Проектът „Устойчиво развитие на образованието в съвременната дигитална среда. Ефективно управление и реализация на проекти, изпълняван от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, бе представен от г-н Любомир Трифонов. Гимназията работи интензивно по Програма „Еразъм+“, като в проектите си залага на устойчивост в дигиталната среда. Проектът е амбициозен и отговаря на въпросите какво трябва да е образованието в един дигитален свят и как добрите практики да бъдат ефективно управлявани. „В основата стои дигиталната компетентност, креативността и умението да се работи в екип. Когато пишем проекти, се стараем те да не са самоцелни, а да повишават възприемането на знания и умения и тяхното приложение“, казаха от гимназията. Подчертана бе значимостта на равния достъп и на работната среда в училищата, която от своя страна трябва да е вдъхновяваща за учениците.

Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен, има сериозен опит в изпълнението на проекти. Г-жа Анелия Атанасова заяви, че Програма „Еразъм+“ насърчава развитието на учениците и повишава компетентностите на учителите. Тя представи проектаЕвропейски дигитални практики за професионално развитие“, изпълняван от консорциум от три професионални гимназии – в градовете Плевен, Бургас и Горна Оряховица.

Презентаторите изтъкнаха трудностите, които са срещнали при изпълнението на проектите по време на пандемията. Въпреки това, те подчертаха нетърпението на участниците училищата отново да кандидатстват по Програма „Еразъм+“.

Националното звено за координация по дейност eTwinning към ЦРЧР представи новата европейска платформа, насочена към секторите Училищно образование и Професионално образование и обучение – European School Education Platform – новият дом на дейност eTwinning.

От страна на участниците бе отправена благодарност към екипа на ЦРЧР за оказаното съдействие при изпълнението на проектите.