Обратно към ЦРЧР

Валоризационна конференция 2018г.

6
Dec
'18
дек. 6, 2018

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе традиционната си Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и дейностите eTwinning, Европас, Евродеск  и Еврогайдънс на 6 декември 2018г., в Централен военен клуб, София.

Участие в Конференцията взеха: г-н Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи и г-н Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, представители на Министерство на младежта и спорта, много учители и гости от цялата страна. В приветствията си двамата заместник-министри подчертаха изключителната значимост на Програма „Еразъм+” – най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

ЦРЧР отличи със знак за качество 40 проекта, които получиха плакети и сертификати за качествено изпълнение на проектите.

От финансирани 271 проекта по Програмата, през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество. По време на конференцията бе реализирано творческото изложение  „И аз умея“. Десет организации, участници с eTwinning проекти и проекти по Програма „Еразъм+“ в работни ателиета представиха творчески дейности, умения и демонстрации, част от реализираните проекти и техните резултати.