Обратно към ЦРЧР

ESEP – възможности за реализиране на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning, 13.12.2023г.

дек. 12, 2023

Уважаеми колеги,

На 13 декември 2023 г. ще се проведе второто издание на онлайн обучението на тема: „European School Education Platform – възможности за реализиране на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning“. Семинарът е насочен към втората група експерти от Регионалните управления на образованието и нови директори, регистрирали се за участие в събитието през ноември.

Акцент в обучението е представянето на възможностите за участие в ключовите дейности по Програма „Еразъм+“. Темата ще бъде представена от г-жа Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР и педагогически мениджър на еТwinning България

В обучението екипът eTwinning посланици инж. Антоанета Сендова, д-р Евгения Михова и доц. Теодора Вълова си поставят три подцели. На първо място, да дадат информация за мултифункционалността на European School Education Platform (ESEP) за неформално професионално развитие. На второ място, да представят eTwinning като актуална образователна стратегия и възможностите й за тясна интеграция с Програма ”Еразъм+“. На трето място, да посочат мястото на Регионалните управления на образованието, в качеството им на обединяващо звено в сектор „Училищно образование“, да насърчават и подкрепят педагогическите специалисти да развиват ключови компетентности в многоезични електронни платформи. Ще бъде споделен опит от обучение и квалификация в международен семинар в Хелзинки, 2023 г.

По време на обучението ще бъдат представени:

  • Ключови дейности в Програма „Еразъм+“
  • Мултифункционалност на ESEP (образование и квалификация) 
  • еТwinning като неделима част от Програма „Еразъм+“
  • Платформата на ESEP (профил, форуми, мрежови дейности)
  • Виртуалните учебни платформи в подкрепа на обучението и ученето
  • Инструментите на платформата eTwinning
  • Знакът eTwinning училище
  • Ролята на директора в детската градина при управлението на проекти

Участниците, присъствали на цялото обучение, ще получат сертификат.

Програма на семинара: Програма.

За влизане в събитиетоhttps://shorturl.at/bvzNU

Ако линкът не се отваря, моля, копирайте го и го поставете в друг браузър.

Валидна е регистрацията, направена до 23.11.2023 г.

Очакваме Ви!

Екип eTwinning България