Обратно към ЦРЧР

eTwinning контактен семинар в Лимасол, Кипър, 11 – 13 май 2023г.

мар. 9, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning контактен семинар за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 11 – 13 май 2023 година

в гр. Лимасол, Кипър  

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Кипър, eTwinning контактен семинар за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 11.05. – 13.05.2023г. в гр. Лимасол, Кипър, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към учители в гимназиална образователна степен. Целта на семинара е участниците да се запознаят с дейност eTwinning; да споделят идеи и добри практики; да стартират нов eTwinning проект и да се запознаят в детайли с критериите за качество. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в гимназиална образователна степен, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на контактния семинар;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на кандидати, начинаещи в eTwinning.

Към участниците има изискване да носят собствен лаптоп за работата си по време на контактния семинар.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning контактен семинар за учители в гимназиална образователна степен в гр. Лимасол, Кипър. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

            Документи за участие в конкурса – тук: PDW_APPLICATION-limasol, kipar 2023.

           Предварителна програма на семинара – тук: eT CS Draft Agenda May 2023 

           Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 27.03.2023г., понеделник, само по електронен път, на адреси:  mranovska@hrdc.bg и  ddespotova@hrdc.bg