Обратно към ЦРЧР

eTwinning семинар в Баку, Азърбайджан, 15-17 май 2023г.

мар. 24, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България,

обявява

Конкурс за избор на участници в  международен eTwinning семинар за учители в начални и средни училища и посланици по дейност eTwinning, на тема “Innovation and Education” 15-17 май 2023г., в гр. Баку, Азърбайджан

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Азърбайджан, за учители в начални и средни училища и eTwinning посланици, на тема “Innovation and Education”, който ще се проведе в периода 15-17 май 2023г., в гр. Баку, Азърбайджан, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители в начални или средни училища и eTwinning посланици. Темата на семинара е посветена на годишната тема на еTwinning “Innovation and Education”.

Ще бъдат разгледани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в начални или средни училища или да бъде посланик по дейност eTwinning, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.
  5. Условие за участие в семинара и влизане в Азърбайджан е участниците да имат пълен курс ваксинация за Covid-19, валидна към момента на пътуването, и международен паспорт, валиден за не по малко от 3 месеца след датата на планираното заминаване.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар в Баку, Азърбайджан. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – тук: PDW_APPLICATION-Baku 2023.

Предварителна програма тук: Agenda

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 30.03.2023г., четвъртък, само по електронен път, на адреси: vyakova@hrdc.bg и  ddespotova@hrdc.bg