Обратно към ЦРЧР

Избор на участници в онлайн Славянски eTwinning семинар, 16 – 17 декември 2021

окт. 15, 2021

Уважаеми колеги,

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в онлайн eTwinning Славянски семинар16 – 17 декември 2021 година.

Поканата за кандидатстване можете да видите тук: pokana_Slavic seminar.docx

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук: PDW_APPLICATION-slavyanski 2021

Очакваме Ви!