Обратно към ЦРЧР

Кандидатствайте за наградата на инициативата eTwinning for Future Teachers

апр. 13, 2023

„eTwinning for Future Teachers“ е нова инициатива на Европейската комисия и на Централното звено за координация на eTwinning, насочена към висшите училища, обучаващи бъдещи учители. Наградата Initial Teacher Education Institution European Award стартира през 2022г. и цели да  насърчи университетите, подготвящи бъдещи учители, да интегрират в своите обучителни програми възможности за работа с eTwinning.  По този начин студентите и техните преподаватели ще могат да добият ценен опит в европейското сътрудничество, възползвайки се от знанията и опита на професионалистите в eTwinning общността, които обменят и разработват иновативни педагогически методики.

Към момента инициативата включва 145 висши училища в цяла Европа, над 250 преподаватели и повече от 2400 студенти.

Наградата Initial Teacher Education Institution European Award  ще се присъжда на  най-активните университети, които популяризират и експериментират с eTwinning в своите учебни програми.  

Краен срок за кандидатстване – 31 май 2023г.

Линк към формуляра за кандидатстване, заедно с цялата необходима информация за наградата, както и за процеса на кандидатстване, можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ite_award_application_2023

Важно: 

  • Формулярът се попълва на английски език
  • Само една кандидатура от името на институция може да бъде подадена
  • След определяне на националната награда, предстои избор на европейска награда

Не пропускайте възможността да представите и получите заслужено признание за своята работа.

Екипът на eTwinning България