Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 14-15 юни 2018 година, Виена, Австрия

мар. 6, 2018

НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТ ETWINNING – БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВАКОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ETWINNING СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
14-15 юни 2018 година, Виена, АвстрияВъв връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие, който ще се проведе в периода 14-15 юни 2018 година, Виена, Австрия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които са участвали в последните години или се интересуват от участие в европейски проекти с партньорска страна от Дунавския регион и преподават на ученици 11-19 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:
1. Наличие на персонална регистрация в портала eTwinning;
2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
3. Кандидатът да преподава на ученици между 11-19 години;
4. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:
• Легитимност на кандидатурата;
• Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 13-15 юни 2018г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 27 март 2018г., (вторник), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg