Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 23 – 25 май 2018 година, Баку, Азърбайджан

апр. 10, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

23 – 25 май 2018 година, Баку, Азърбайджан

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема „ICT in Education”, който ще се проведе в периода 23 – 25 май 2018 година, Баку, Азърбайджан

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които преподават на ученици на възраст 11-19 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Приключен поне един eTwinning проект до момента на кандидатстването;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 11-19 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последната една година в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Предвид факта, че на избраните участници ще трябва да бъде издадена виза, необходимо е кандидатите да разполагат със задграничен паспорт, чиято дата на валидност изтича след повече от седем месеца, считано от 5 април 2018.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 23 – 25 май 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 13.00 часа на 13 април 2018г., (петък), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg