Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 31 май – 3 юни 2018 година, Прага, Чехия

апр. 5, 2018

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

Обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за професионално развитие

31 май – 03 юни 2018 година, Прага, Чехия

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие на тема „United in Cultural Diversity”, който ще се проведе в периода 31 май – 3 юни 2018 година, Прага, Чехия

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, които преподават на ученици на възраст 7–15 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на базов eTwinning опит до момента на кандидатстването;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 7-15 години;
  4. Кандидатът да не е участвал през последната една година в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 31 май – 03 юни 2018г.

Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Програма на събитието – тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 13.00 часа на 11 април 2018г., (сряда), само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg