Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие 23-25 март 2018 година, Поатие, Франция

февр. 12, 2018

Във връзка с предстоящия франкофонски eTwinning семинар на тема „Да въведем нов начин на преподаване в класната стая чрез eTwinning проектите“, който ще се проведе в периода 23 – 25 март 2018 година, в Поатие, Франция,
Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.
Конкурсът е насочен към български учители, владеещи френски език,  без голям опит в eTwinning, с интерес към иновативните методи на обучение, и към темата на семинара
Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:
1.    Наличие на персонална регистрация в портала eTwinning;
2.    Кандидатът да владее работния език на семинара – френски език – на ниво минимум В1;
3.    Кандидатът да не е участвал през последната една година в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.
Предвид спецификата на конкретното събитие, приоритет ще бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.
При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:
•    Легитимност на кандидатурата;
•    Мотивировка, представена в кандидатурата.
Работен език на семинара – френски език.
Предвиждан период на командировката – 23 – 25 март 2018г.

Необходими документи за участие:Формуляр за кандидатстване

Комплектът документи се състои от Формуляр за кандидатстване, Декларация от кандидата и Декларация за Съгласие от работодателя на лицето. Формулярът за кандидатстване се попълва и подава директно в електронен (MS Word) формат, а двете Декларации следва да се разпечатат, подпишат и подпечатат, след което да се сканират и изпратят като отделни прикачени файлове в електронното писмо, в което се изпраща и Формулярът за кандидатстване. Това следва да се извърши по електронната поща не по-късно от обявената от Националното звено за координация крайна дата за получаване на документите за конкретното събитие.

Документите изпращайте на адрес etwinning@hrdc.bg

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, подадени най-късно до края на деня на 21 февруари 2018г. (сряда).

Покана за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Програма на събитието

Екипът на ЦРЧР

16.02.2018г.