Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning Семинар за професионално развитие, 12-15 април 2018 година, Варшава, Полша

мар. 6, 2018

НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТ ETWINNING – БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ETWINNING СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
12-15 април 2018 година, Варшава, Полша

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар за професионално развитие, който ще се проведе в периода 12 – 15 април 2018 година, Варшава, Полша

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към начални учители и учители в детски градини, които вече имат опит в дейност eTwinning, работили са по поне един проект и владеят английски език. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

1. Кандидатът да е работил по поне един eTwinning проект през последните две години;
2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
3. Кандидатът да е начален учител или учител в детска градина;
4. Кандидатът да не е участвал през последните 12 месеца в международни събития по дейност.

eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Предвид спецификата на предстоящото събитие, приоритет може да бъде даден на одобрените кандидатури на участници, които до момента не са участвали в международен семинар по дейността.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:
• Легитимност на кандидатурата;
• Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски.

Предвиждан период на командировката – 12–15 април 2018г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 26 март 2018г., (понеделник), 14 часа, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg