Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Берат, Албания, 27-29 март 2023г.

мар. 2, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България,

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за директори и преподаватели  от професионални гимназии и средни училища

на тема „Headmasters from VET & secondary schools together at European School Education Platform, който ще  се проведе в периода 27 –29 март 2023 година в гр. Берат, Албания

Във връзка с организиран от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Албания, eTwinning семинар за директори и преподаватели от професионални гимназии и средни училища, който ще се проведе в периода 27-29.03.2023г. в гр. Берат, Албания, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Събитието е насочено към директори и преподаватели от професионални и средни училища. Целта на семинара е сътрудничеството между директорите на професионалните училища и средните училища, като се засили ролята им в насърчаването и ангажирането на учителите в използването на платформата ESEP. Програмата събитието има за цел да представи най-добрите практики, използвани от директорите, и да им предложи възможности за сътрудничество между училищата и техните учители. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да има вализдиран профил в ESEP платформатабъде директор или преподавател в професионална гимназия или средно училище, чийто профил  е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар в Берат, Албания. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.         

Документи за участие в конкурса – тук: PDW_APPLICATION-Albania 2023

Програма на семинара – тук: Ddraft agenda March 2023

Работен език на семинара – английски език

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 14.00ч. на 10.03.2023г., петък, само по електронен път, на адреси: vyakova@hrdc.bg и  mtzvetanova@hrdc.bg