Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Братислава, Словакия

февр. 8, 2023

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 18 – 20 май 2023 година

в гр. Братислава, Словакия

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Словакия, eTwinning семинар за учители в гимназиална образователна степен, който ще се проведе в периода 18.05 – 20.05.2023г. в гр. Братислава, Словакия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители в гимназиална образователна степен. Целта на семинара е участниците да се запознаят с дейност eTwinning, да споделят идеи и добри практики, да стартират нов eTwinning проект и да разгледат в детайли критериите за качество. Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде преподавател в гимназиална образователна степен, чийто профил в ESEP платформата е валидиран;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning. 

Приоритет ще бъде даден на кандидати от професионални гимназии.

Към участниците има изискване да носят собствен лаптоп за работата си по време на семинара

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар за учители в гимназиална образователна степен в Братислава, Словакия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – PDW_APPLICATION-Bratislava 2023.

Програма на семинара – Program_Bratislava_May 2023

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 24.02.2023г., петък, само по електронен път, на адреси: vyakova@hrdc.bg и  ddespotova@hrdc.bg