Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Лион, Франция, 20 – 22 Март 2020 г.

ян. 21, 2020

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар

20 – 22 март 2020 година, Лион, Франция

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар

20 – 22 март 2020 година, Лион, Франция

Във връзка с предстоящия eTwinning семинар, който ще се проведе в периода  20 – 22 март 2020 година в Лион, Франция,

Националното звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

Конкурсът е насочен към български учители, начинаещи в eTwinning, преподаващи в гимназиална училищна степен, притежаващи регистрация в eTwinning платформата и работещи с деца на възраст 9 – 14 години.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – френски език – на ниво минимум В1 (да се представи сертификат);
  3. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година;
  4. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 9 – 14 години;
  5. Кандидатът да не е участвал през последните дванадесет месеца в международни събития по дейност eTwinning чрез финансиране от Българското национално звено за координация.

Очакваме в графата „Subject“ на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано: eTwinning семинар 20 – 22 март 2020, Лион, Франция.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – френски.

Предвиждан период на командировката – 20 – 22 март 2020г.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук:PDW_APPLICATION-Lion, France 2020

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 12.00ч на 10.02.2020г., понеделник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg