Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Полша, 4 – 7 юли 2024г.

май 29, 2024

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар, насочен към

учители в начален и прогимназиален етап на образование,

 04-07 юли 2024 г., Яхранка край Лагуна Зегржински, на 40 км от Варшава

         Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Полша, eTwinning семинар, насочен към учители в начален и прогимназиален етап на образование, който ще се проведе в периода 04-07 юли 2024г. в  Яхранка, Полша, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

          Целта на семинара е да помогне на участниците да подготвят европейски eTwinning проекти, да планират проект и да се запознаят със значими детайли при планирането и изпълнението на eTwinning проекти, както и с добри практики.

          Целевата група на семинара са учители от начален и прогимназиален етап на образование.

          Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител от начален или прогимназиален етап на  образование, начинаещ, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  1. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  2. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning България, на наученото по време на контактния семинар;
  3. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

      Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар, 4-7 юли 2024г., Яхранка, Полша.

      При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата. 

     Документи за участие в конкурса – PDW_APPLICATION  (моля свалете и запазете файла)

     Работен език на семинара – английски език.

     Програма на семинара – Seminar_Jachranka_Poland_2024_Agenda

    Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 14.00ч. на 12.06.2024г., сряда, само по електронен път, на адрес: dtodorova@hrdc.bg