Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Прага, Чехия, 6 – 8 юни 2024г.

май 14, 2024

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България,

обявява

Конкурс за избор на участници за eTwinning семинар, насочен към

учители в начална и средна общообразователна степен,

 6-8 юни 2024г., Прага

            Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Чешка република, eTwinning семинар, насочен към учители в начална и средна общообразователна степен, който ще се проведе в периода 6-8 юни, Прага, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява Конкурс за избор на участници.

            Целта на семинара е да помогне на участниците да подготвят европейски eTwinning проекти, да планират бъдещ проект и да се запознаят с тънкости при планирането и изпълнението му, както и с добри практики.            

            Целевата група на семинара са учители от начална и средна общообразователна  степен.                                                         

           Ще бъдат разгледани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител от начална и средна общообразователна степен, чийто профил в ESEP платформата е валидиран.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от eTwinning България.

      Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар, 6-8 юни 2024г., Прага.

      При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

       Документи за участие в конкурса – тук (моля, свалете и запазете файла) PDW Praga 2024

       Програма на семинара – тук Program 

       Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 19.05.2024г., неделя, само по електронен път, на адрес: ryankova@hrdc.bg