Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар в Залцбург, Австрия, 28-30 април 2024г.

февр. 14, 2024

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Австрия, eTwinning семинар, насочен към учители в начален и горен етап на средното образование, както и учители в сферата на ПОО, на тема: „eTwinning и проекти по Еразъм+”, който ще се проведе  в периода 28-30 април 2024г., в гр. Залцбург, Австрия,

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители в начален или горен етап на средното образование, както и учители в сферата на ПОО. Целта на семинара е участниците  да се запознаят с дейност eTwinning, да се свържат с учители от други европейски държави; да получат полезни съвети при създаване на „Еразъм+“ и eTwinning проекти. Семинарът е насочен както към начинаещи, така и към напреднали учители по дейност eTwinning.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител, чийто профил в ESEP платформата е валидиран, и който преподава в начален или горен етап на средното образование, или в сферата на ПОО.
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на контактния семинар;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Към участниците има изискване да носят собствен лаптоп за работата си по време на семинара.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано eTwinning семинар 28-30 април 2024г., гр. Залцбург, Австрия.

 При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – PDW_APPLICATION-Austria 2024

Ако линкът на документите не се отваря, моля, свържете се с нас на адрес  mranovska@hrdc.bg и ние ще Ви изпратим формуляра.

Програма на семнара – Draft Agenda eTwinning seminar in Salzburg_AT

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 22.02.2024г., четвъртък, само по електронен път, на адрес:  mranovska@hrdc.bg