Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар във Виена, Австрия

апр. 11, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning Дунавски семинар за учители

на тема „School cooperation in the Danube Region“, който ще се проведе в периода 1 – 3 юни 2022 година

във Виена, Австрия

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Австрия, eTwinning Дунавски семинар за учители, който ще се проведе в периода 01.06 – 03.06.2022 г. в гр. Виена, Австрия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към учители, начинаещи в дейност eTwinning, които преподават на ученици на възраст 13-18 години. Целта на семинара е координация в подкрепа на европейската Дунавска стратегия и на сътрудничеството между държавите от този регион, в случая – на училищно  ниво.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да преподава на ученици на възраст 13-18 години;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар Виена, Австрия. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Програмата на семинара – DRAFT_Agenda_eTwinning Danube Region Seminar 2022v2:

Формуляр за кандидатстване – PDW_APPLICATION-Avstria 2022

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 17.00ч. на 14.04.2022г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: jmihaylova@hrdc.bg