Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в Онлайн Дунавски eTwinning семинар 2021

май 1, 2021

Конкурс за избор на участници в онлайн eTwinning Дунавски семинар 2021

10 – 11 юни 2021 година

Националното звено за координация по дейност eTwinning – България

обявява

Конкурс за избор на участници онлайн eTwinning Дунавски семинар   10 – 11 юни 2021 година 

Във връзка с предстоящия онлайн eTwinning Дунавски семинар 2021, организиран от Националното звено за координация на Австрия, който ще се проведе в периода 10-11.06.2021г., българското Национално звено за координация по дейност eTwinning обявява конкурс за избор на участници.

           Конкурсът е насочен към български учители, начинаещи в eTwinning, преподаващи във всяка училищна степен, притежаващи регистрация в eTwinning платформата.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да има намерение да стартира един eTwinning проект в следващите 6 месеца.
  4. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година.

Очакваме в графата „Subject“ на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано онлайн eTwinning Дунавски семинар 2021. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Документи за кандидатстване – тук: PDW_APPLICATION-dunavski 2021

Програмата на семинара можете да видите тук: Draft Agenda_eTwinning Danube Region_Online_Seminar 2021.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 13.00ч на 12.05.2021г., сряда, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg