Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в онлайн семинар „Медийна грамотност и дезинформация“, Полша 2021

май 1, 2021

Конкурс за избор на участници в онлайн семинар на тема

„Медийна грамотност и дезинформация“,

организиран от Националното звено за координация на дейност eTwinning, Полша,

в периода 30 юни – 02 юли 2021 година 

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници за онлайн семинар на тема „Медийна грамотност и дезинформация30 юни – 02 юли 2021 година, Полша, 2021

Във връзка с организирания от Националното звено за координация на дейност eTwinning, Полша, онлайн eTwinning семинар за професионално развитие на тема „Медийна грамотност и дезинформация“, който ще се проведе в периода 30.06-02.07.2021г., Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

           Конкурсът е насочен към български учители, притежаващи основни познания за дейност eTwinning и преподаващи в прогимназиална и гимназиална училищна степен.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на активна в момента персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да има намерение да стартира един eTwinning проект в следващите 6 месеца.
  4. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година.

Очакваме в графата „Subject“ на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано Онлайн семинар на тема Медийна грамотност и дезинформация. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Работен език на семинара – английски език.

Документи за кандидатстване – тук PDW_APPLICATION-POLAND 2021

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч на 10.05.2021г., понеделник, само по електронен път, на адрес: etwinning@hrdc.bg