Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници в онлайн семинар, организиран от eTwinning Националното звено за координация, Австрия

февр. 18, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в онлайн семинар на тема „Teaching languages“,  24 март – 25 март 2022 година

           Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Австрия, онлайн eTwinning семинар за професионално развитие на тема Teaching languages“, който ще се проведе в периода 24.03-25.03.2022г., Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

            Конкурсът е насочен към български учители, преподаващи чужди езици, начинаещи или напреднали в дейност eTwinning, и преподаващи в прогимназиална или гимназиална училищна степен.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Наличие на активна в момента персонална регистрация в eTwinning портала;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – на ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да има намерение да стартира един eTwinning проект в следващите 6 месеца.
  4. Кандидатът да не е кандидатствал за друг семинар, обявен за същия месец на календарната година.

      Очакваме в графата „Subject“ на писмото, с което изпращате своята кандидатура, да е написано Онлайн семинар на тема Teaching languages. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Формуляр за кандидатстване – тук  PDW_APPLICATION-Austria 2022:

Предварителна програма на събитието – тук  Draft_Agenda_eTwinning seminar_languages 2022

Работен език на семинара – английски език.

Очаква се избраните учители да вземат участие в целия онлайн семинар, за което ще получат сертификат от Националното звено за координация на дейност eTwinning, Австрия. Към eTwinning България те ще трябва да представят кратък отчет за своето участие и своя сертификат от семинара.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч на 24.02.2022г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: hkaroleva@hrdc.bg и emaksova@hrdc.bg