Обратно към ЦРЧР

Конкурс за избор на участници за eTwinning семинар в Страсбург, Франция

сеп. 8, 2022

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници в eTwinning семинар за гимназиални учители, който ще се проведе

в периода 7 – 9 октомври 2022 година

в Страсбург, Франция

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Франция, eTwinning семинар за професионално развитие за френскоговорящи учители, който ще се проведе в периода 07–09.10.2022г. в гр. Страсбург, Франция, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Събитието е насочено към френскоговорящи учители, преподаватели в гимназиален курс и начинаещи преподаватели по професионални предмети. Целта на семинара е участниците да се запознаят с инструментите на eTwinning, с примери за успешни и иновативни еТwinning проекти и да открият партньори за бъдещи еТwinning проекти.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да преподава на ученици в гимназиален курс;
  2. Кандидатът да владее френски език – ниво минимум В1;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от eTwinning България.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да е изписано еTwinning семинар за гимназиални учители Страсбург, Франция. При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Формуляр за кандидатстване – тук:  PDW_APPLICATION-Strasburg 2022

ПрограмаProgram_multilateral_seminar_Strasbourg_october22

Работен език на семинара – френски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 10.00ч. на 14.09.2022г., сряда, само по електронен път, на адрес vyakova@hrdc.bg