Обратно към ЦРЧР

Конкурс за участие в eTwinning Дунавски семинар, 12-14 юни 2024г., Кремс, Австрия

апр. 16, 2024

Националното звено за координация по дейност eTwinning, България

обявява

Конкурс за избор на участници за eTwinning семинар, посветен на училищното сътрудничество в Дунавския регион, и насочен към учители от прогимназиална и гимназиална училищна степен, начинаещи и опитни еТуинъри от държави от Дунавския регион,  

12-14 юни 2024г., регион Вахау, гр. Кремс, Австрия

Във връзка с организирания от Националното звено за координация по дейност eTwinning, Австрия, eTwinning семинар, посветен на училищното сътрудничество в Дунавския регион, и насочен към учители от прогимназиална и гимназиална училищна степен (възраст на учениците – 10-19 години), начинаещи и опитни еТуинъри от държави от Дунавския регион, който ще се проведе в периода 12-14 юни 2024г., гр. Кремс, Австрия, Националното звено за координация по дейност eTwinning, България, обявява конкурс за избор на участници.

Целта на семинара е участниците да разработят партньорство между държавите от Дунавския регион – в знак на съдействие на европейската Дунавска стратегия и на изпълнение на нейните цели, да споделят идеи и добри практики, да стартират нов eTwinning проект и да се запознаят в детайли с критериите за качествен eTwinning проект.

Целевата група на семинара са учители от прогимназиална и гимназиална училищна степен (работещи с ученици на възраст 10-19 години), начинаещи и опитни еТуинъри.

Ще бъдат разглеждани кандидатури, отговарящи на следните критерии:

  1. Кандидатът да бъде учител от прогимназиална или гимназиална училищна степен (възраст на учениците – 10-19 години), начинаещи и опитни еТуинъри, чийто профил в eTwinning платформата е валидиран;
  2. Кандидатът да владее работния език на семинара – английски език – предпочитано ниво минимум В2;
  3. Кандидатът да е изразил в мотивировката си конкретна готовност за споделяне с екипа на eTwinning, България, на наученото по време на семинара;
  4. Кандидатът да не е пътувал в последните 12 месеца с финансиране, предоставено от дейност eTwinning.

Приоритет ще бъде даден на учители от градове от Дунавското крайбрежие.

Очакваме в графата „Subject“ на електронното писмо, с което изпращате своята кандидатура, да бъде написано „eTwinning семинар в гр. Кремс, Австрия, 2024“.

При оценка на подадените документи ще бъдат взети предвид следните фактори:

  • Легитимност на кандидатурата;
  • Мотивировка, представена в кандидатурата.

Документи за участие в конкурса – тук: моля, свалете и запазете файлаPDW_APPLICATION_Avstria

Програма на семинара – тук: Agenda_eTwinning Danube Region Seminar 2024

Работен език на семинара – английски език.

Ще бъдат разгледани кандидатури за участие, изпратени най-късно до 09.00ч. на 02.05.2024г., четвъртък, само по електронен път, на адрес: emaksova@hrdc.bg